PUBLIC ADMINISTRATION

PUBLIC ADMINISTRATION

LUKMAAN IAS PUBLIC ADMIN.TOPPERS’ MARKS

PUBLIC ADMIN.HIGHEST TOPPERS’ MARKS

NAME MARKS AIR YEAR
RAVI MEENA
286
625
CSE-2023
ANNANYA SRIVASTAV
276
182
CSE-2023
KHUSHHALI SOLANKI
274
61
CSE-2023
JHA SAMIXA SATYENDRA
271
362
CSE-2023
KHUSHBOO OBEROI
294
139
CSE-2022
PRIYANSHA GARG
292
31
CSE-2022
PRIYANKA GOEL
292
369
CSE-2022
NAMNEET SINGH
290
191
CSE-2022
PIYUSH GATHALA
283
574
CSE-2022
VIDYAMARI SRIDHAR
288
336
CSE-2021
KIRAN P B
285
100
CSE-2021
ABHINAV
274
146
CSE-2021
MEHAK JAIN
259
17
CSE-2021
ANANT DWIVEDI
286
40
CSE-2020
ROHIT NEMA
275
347
CSE-2020
KARISHMA NAIR
269
14
CSE-2020
ZEBA KHAN
267
423
CSE-2020
JOSHI MRUNALEE AVINASH
266
36
CSE-2020
NUPUR GOEL
302
11
CSE-2019
ANJU
333
272
CSE-2018
ANKITA CHOUDHARY
314
14
CSE-2018
SUSHANT SINGH
310
189
CSE-2018
SHUBHAM SINGH
301
589
CSE-2018
ANKUR KAUSHIK
300
37
CSE-2018
PURNA BORAH
311
149
CSE-2017
PUNEET GEHLOD
302
433
CSE-2017
ABHILASH MISHRA
334
05
CSE-2016
ASHWINI PANDAY
267
34
CSE-2015
TUSHAR SINGLA
287
86
CSE-2014
UDITA SINGH
231
46
CSE-2013
PRINCE DHAWAN
394
03
CSE-2011
Left Menu Icon