ETHICS TEST SERIES

ETHICS TEST SERIES

TOP ETHICS MARKS (2016 TO 2021)

CSE-2021

NAME MARKS AIR
UTKARSH DWIVEDI
117
05
DIVYANSH SINGH
117
49
ARPIT SANGAL
116
53
SUJAWAL JAGGA
114
84
MELVYN VARGHESE
114
118

CSE-2020

NAME MARKS AIR
DIVYA MISHRA
129
28
VAIBHAV RAWAT
121
25
UTKARSH KUMAR
121
55
J M AVINASH
120
36
APALA MISHRA
112
09

CSE-2019

NAME MARKS AIR
PRADEEP SINGH
157
01
DEEPTI GARG
146
147
PRATIBHA VERMA
144
03
NUPUR GOEL
142
11

CSE-2018

NAME MARKS AIR
A. MANISHA M
131
33
NAMRATA JAIN
125
12
K. VARUN REDDY
121
07
ALOK KUMAR
119
41

CSE-2017

NAME MARKS AIR
ARUN SHERAWAT
112
449
SAUMYA SHARMA
111
09
SAURABH SABLOK
105
124
VINOD DUHAN
104
74

CSE-2016

NAME MARKS AIR
A. VIJAY VARGIYA
133
201
PRAJIT NAIR
129
87
ABHILASH MISHRA
125
05
HIMANSHU JAIN
125
44
Left Menu Icon