ESSAY TEST SERIES

ESSAY TEST SERIES

ESSAY HIGHEST TOPPERS’ MARKS

ESSAY HIGHEST TOPPERS’ MARKS

NAME MARKS AIR YEAR
KHUSHHALI SOLANKI
106
61
CSE-2023
MEDHA ANAND
102
13
CSE-2023
DIVYA PANT
130
272
CSE-2022
MANISH BHARDWAJ
121
114
CSE-2022
UMA HARATHI N
119
03
CSE-2022
MANOJ KUMAR YADAV
143
381
CSE-2021
GOURAB KUMAR AGARWAL
131
86
CSE-2021
RAMTEKE SUMIT SUDHAKAR
126
358
CSE-2021
PULKIT
125
65
CSE-2021
JOSHI MRUNALEE AVINASH
137
36
CSE-2020
AYUSH GUPTA
133
98
CSE-2020
SRISHTI GUPTA
133
171
CSE-2020
ANANT DWIVEDI
123
40
CSE-2020
CHANDRIMA ATTRI
143
72
CSE-2019
VISHAL NARVADE
140
91
CSE-2019
ABHISHEK ANAND
153
467
CSE-2018
CHAHAT BAJPAI
143
59
CSE-2018
ANSHUMAN
138
356
CSE-2018
SHIVANSHU RAJPUT
135
463
CSE-2018
GUNDALA R. RAGHVENDRA
134
180
CSE-2018
RISHITA GUPTA
129
18
CSE-2018
AVNINDRA KUMAR
160
379
CSE-2017
SURAJ K RAI
156
117
CSE-2017
MANUJ JINDAL
158
53
CSE-2016
RAHUL DHOTE
155
209
CSE-2016
Left Menu Icon